УСЛУГИ

изграждане на всички видове електроинсталации, електромонтажи до 35 кV – гражданско и промишлено строителство

изграждане на всички видове ВК инсталации, водопроводни и канализационни отклонения

изграждане на мълниезащитни и заземителни инсталации

монтаж на мълниеприемници с изпреварващо действие – E.S.E S-A1 на фирма “SCHIRTEC” - Австрия

проектиране и изграждане на хидрофорни системи, монтаж на помпено оборудване, сондажни помпи - PEDROLLO

оборудване на ел.табла

изкопни работи с мини багер JCB 8018